Vippen

Vilkår: Avbestilling og ikke møtt til time

Avbestilling av time må gjøres senest 48 timer før avtalt tid. Avbestillinger som gjøres etter dette og tider som ikke avbestilles vil bli belastet i sin helhet. Er du mer enn 15 min for sen til din time anses du som ikke møtt og timen vil bli belastet i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å endre timen dersom absolutt nødvendig. Du kan også bli flyttet til en annen kvalifisert behandler dersom absolutt nødvendig. Vennligst legg igjen en kommentar i bestillingen dersom du absolutt ikke vil flyttes til en annen behandler. Vanlig forkjølelse gir ikke rett til fritak fra avbestillingsgebyret. Dersom du er forhindret pga sykdom kan du fremvise legeerklæring. Du vil da bli belastet med 50% av behandlingen din. Faktura blir sendt via e-post. Dersom du ikke kan fremvise legeerklæring kan vi i særskilte situasjoner tilby deg ny time innen 7 dager. Denne timen kan ikke kanselleres eller flyttes. Dersom heller ikke denne timen overholdes, vil du bli belastet for timen i sin helhet, samt et gebyr på 200 kr.  Ved alvorlig og langvarig sykdom som kan dokumenteres vil avbestillingsgebyret frafalle. 

 

Vilkår: Gavekort hos Vippen

Husk at gavekort kun kan brukes på behandlinger hos ansatte på Klinikk Vippen (Nina Nikita , Amalie, Daniela, Maryna og Vilde) 

Våre underleverandører Maria, Cathrine, Magdalena og Tonje har egne gavekort. Det vil under enhver tid stå oppført i vår online booking hvilke behandlere som er ansatt på klinikk Vippen. Våre underleverandører er selvstendige firma som leier rom hos oss og er ikke direkte tilknyttet Klinikk Vippen. Disse har også en separat booking side, slik at du unngår å booke time hos dem ved en feiltagelse.

Heving av kjøp: Gavekort kjøpt på klinikken refunderes ikke. Dersom du har kjøpt gavekort online kan du heve kjøpet innen 14 dager. Kvittering må fremvises. Gavekort kjøpt med dobbel verdi (merket med * på gavekortet)  kan ikke kombineres med kampanjer, studentrabatter, juniorpriser, modellpriser, pakkepriser (flere behandlinger slått sammen til redusert pris), abonnement eller produkter.

Vilkår: Reklamasjon på utført behandling

Tilbakemelding og reklamasjon er noe vi prioriterer. Vi har det siste året over 5000 fornøyde klienter og ønsker selvfølgelig at du også skal være fornøyd! Dersom du har en klage ønsker vi at du tar skriftlig kontakt med oss så snart som mulig. Du oppfordres til å sende klare bilder av problemområdet.

All reklamasjon skal skje innen rimelig tid, og maks 7 dager. Du som forbruker er pliktet til å gi behandleren mulighet til å rette opp i eventuell feil selv, innenfor rimelig tid, før du eventuelt går til en annen salong. 

  • Eksempel 1: du får behandling hos oss, men er misfornøyd med resultatet. Da må du som forbruker kontakte vår klinikk skriftlig og gi oss mulighet til å rette opp i dette og gjøre deg fornøyd. Dersom det er behandlers feil har du rett på reklamasjon. 
  • Eksempel 2: du får behandling hos oss, men er misfornøyd med resultatet. Du går til en annen salong, uten å ha gitt oss sjans til å rette opp. Du har da mistet reklamasjonsretten din.
  • Eksempel 3: du får behandling hos oss, men angrer deg i ettertid. Anger gir ingen krav på verken reklamasjon eller refusjon.
  • Eksempel 4: du får behandling hos oss, og er fornøyd med resultatet. I etterkant av behandlingen opprettholder du ikke etterbehandlings rådene eller du blir utsatt for noe som svekker resultatet. Dette er utenfor behandlers kontroll og dekkes ikke av reklamasjonsretten din. Du kan likevel ta kontakt med oss, så kan vi forsøke å hjelpe deg dersom mulig. Dersom vi ikke kan utføre ny behandling, så kan vi komme med råd om hvordan du bør behandle området videre for å gjøre det beste utav det. Eventuell rådføring er selvsagt gratis, men dersom du skal få en gjenopprettende behandling må du betale for dette. 
  • Eksempel 5: du får hudpleie behandling hos oss, men ser ikke de helt store forandringene med en gang. Ved all hudpleie er det normalt og forventet at man må ha flere behandlinger og tilstrekkelig hjemmepleie for å oppnå tilfredsstillende og varige resultater. Hvor mange behandlinger du trenger avhenger at ditt utgangspunkt, hvordan du responderer på behandlingen og hvilken innsats du selv legger i det på hjemmebane. Dette er faktorer som er utenfor behandlers kontroll og du har ingen reklamasjonsrett. Ved enkelte plasmapenn behandlinger gis det rabatter på påfølgende behandlinger.
  • Eksempel 6: du får behandling hos oss, men vi får ikke tid til å fullføre hele behandlingsforløpet på grunn av at du kommer for sent. Du må fortsatt betale fullpris for behandlingen din, da dette er utenfor behandlers kontroll. Vi etterstreber å være punktlige og at klienter som kommer etter deg ikke skal måtte forskyve sin time på grunn av at du kommer for sent. Vi har stor respekt for tiden til våre klienter og vet at svært mange lever et hektisk liv med lite rom for utskeielser. Dersom din behandler av ulike årsaker likevel er forsinket, skal ikke dette gå utover timen din. Hele behandlingsforløpet vil derfor selvsagt fullføres – så fremt du har tid til det. Dersom du ikke har tid til dette vil vi om mulig kutte ned på tiden og gi et avslag i prisen som vi finner passende.
Klinikk Vippen står ikke ansvarlig for eventuelle klager til våre underleverandører som leier rom hos oss. Eventuelle klager må tas direkte med det firmaet du fikk behandling av. Vi kan selvsagt bistå med å komme i kontakt med rette vedkommende. Vi har ingen råderett over disse og kan ikke pålegge dem det vi måtte anse som rettferdig.
 

Det er ikke mulig å få penger tilbake etter utført behandling. Vi kan rette opp i eventuelle feil uten kostnad. 

Vi ønsker å motta reklamasjonen din skriftlig med nødvendig informasjon og eventuelle bilder. E-post: klinikk@vippen.no

MERK: alle behandlinger tas på egen risiko. Før du møter opp til behandling anbefaler vi at du leser deg opp om behandlingen. Du finner tilstrekkelig med informasjon på nettsiden vår og våre sosiale medier. Klinikk Vippen holdes ikke ansvarlig ved eventuell allergisk reaksjoner mot produkter brukt på klinikken. Produktene våre er både veganske og allergi-vennlige, men det er alltid en liten risiko for allergisk reaksjon. Du som forbruker er pliktet til å oppgi eventuelle relevante allergier før timen din. Det er også viktig at du har realistiske forventninger til behandlingen din. Skjønnhetsbehandlinger er en kunstnerisk prosess, der ingen lerret er like. Ditt utgangspunkt og din behandlers kunstneriske stil er to faktorer som er viktige for det endelige resultatet.

Retur policy av produkter kjøpt på klinikken

Om du ønsker å returnere et produkt du har kjøpt på klinikken, kan du gjøre dette så lenge forpakningen er forseglet, uåpnet og i fin stand. Returretten gjelder i 14 dager. Salgsvarer kan ikke returneres. 

Du vil ta motta en tilgodelapp eller et gavekort, vi har dessverre ikke mulighet til å refundere deg for produktet. Kvittering MÅ fremvises uten unntak for å kunne foreta en retur.

 

Abonnementsavtale hos Vippen AS

1. Abonnementet
1.1. Vilkårene gjelder for en abonnementstjeneste på 6-12 måneder mellom kunde og Vippen AS om kjøp av behandlinger med bindingstid. Kunden har huket av for ønsket behandling og bindingstid lengre oppe i skjemaet.

1.2. Brynsstell og spraytan: Abonnementstjenesten gir kunden rett til ubegrenset antall behandlinger i avtalens bindingstid. Pris autogiro kr. 649/per mnd i 6 mnd.

1.3 Hudpleie: Abonnementstjenesten gir kunden rett til en valgri hudpleiebehandling måneden i avtalens bindingstid. Pris autogiro kr. 999 per mnd med 12 mnd binding / Pris autogiro kr 1050 per mnd med 6 mnd binding / Pris autogiro kr 1600 per mnd med 6 mnd binding og 2 behandlinger hver måned. Kunde får også 15% avslag på hudpleieprodukter.

1.4 Brasiliansk: Abonnementstjenesten gir kunden rett til ubegrenset antall behandlinger i avtalens bindingstid. Pris autogiro kr. 450 /per mnd i 6 mnd.

1.5 Massasje: Abonnementstjenesten gir kunden rett til 2 stk 45 minutters massasje i måneden i avtalens bindingstid. Pris autogiro kr. 1250 per mnd med 6 mnd binding

2. Vilkår
2.1. Abonnement hos Vippen AS kan inngås av myndige personer som er over 18 år og ikke har utestående beløp hos Vippen AS. Inngåelse av abonnement med utestående beløp er på «kundens» risiko. Utestående beløp vil måtte gjøres opp for å aktivere abonnementstjenesten
hos Vippen AS.
2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå abonnementsavtale med Vippen AS dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende.
2.3. Abonnementet gjelder fra bestillingen er gjennomført og i en periode på seks til tolv måneder, alt etter hva som er huket av i inngåelsen av kontrakten.
2.4 Abonnementet vil etter bindingsperiodens utløp automatisk avsluttes.
2.5 Abonnementet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn «kunden» selv.
2.6. Vippen AS kan ikke alltid garantere ledig time når «kunden» ønsker. «Kunden» må bestilles time som normalt via vår onlinebooking eller ringe/send e-post for forespørsel om
timeavtale.

2.7. Vippen AS kan endre åpningstidene, holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med
helligdager, vedlikeholdsarbeid eller av andre årsaker.
2.8 Uforutsette omstendigheter som gjør at klinikken ikke kan holde åpent, vil medføre at abonnementet ikke kan benyttes i perioden. Vippen AS er heller ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av behandling på grunn av forhold utenfor Vippen AS sin kontroll og som Vippen AS ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

3. Betaling av abonnementet
3.1. Kunden eller annen person som har betalingsansvar for abonnementet, skal betale månedlig
abonneemntssavgift og eventuelle øvrige avgifter iht. Vippen AS sin gjeldende prisliste.
3.2. «Kunden» er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk
trekk av den den månedlig abonnementsavgiften til Vippen AS.
3.3. Den månedlige abonnementsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, med unntak av oppstart av abonnementstjenesten hvor særskilte vilkår gjelder. «Kunden» er ansvarlig for at abonnementssavgiften betales til forfall. Dersom ikke abonnementsavgiften betales vil purregebyrer påløpe. Ved forsinket betaling kan Vippen AS kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl. Dersom abonnementsavgiften ikke betales til forfall over en periode på to måneder, vil hele beløpet for avtaleperioden kunne kreves inn.
3.3.1. Dersom «kunden» har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

4. Kundens ansvar
4.1. «Kunden» plikter gjøre seg kjent med og følge Vippen AS sine forberedelser og
etterbehandling for optimalt resultat.
4.2 «Kunden» plikter å Informere Vippen AS om endringer i opplysninger for betaling av månedlig abonnementssavgift (som f.eks. navn, kortnummer, kontonummer og adresse).
4.3 Vippen AS sender informasjon til abonnementer til den private postadressen eller epostadressen «kunden» har oppgitt til Vippen AS. «Kunden» er ansvarlig for å informere Vippen AS om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e- postadresse, telefonnummer og lignende).

5. Personopplysning og markedsføring
5.1 «Kunden» samtykker til at Vippen AS, og andre firmaer som inngår i samme konsern som Vippen AS registrerer, lagrer og bruker opplysninger om «Kunden» (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) og «Kundens» bruk av Vippen AS tjenester, for å administrere og ivareta abonnementstjenesten, herunder informere om tjenester fra Vippen AS. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er daglig leder v/ Vippen AS.
5.2 «Kunden» samtykker til at Vippen AS lagrer behandlingshistorikk med det formål å kunne følge opp «Kundens» aktivitet og tilrettelegge behandlinger for vedkommende. Behandlingshistorikk vil her si informasjon om antall besøk, hvilke produkter og behandlinger «kunden» har benyttet, samt om «kunden» har gjennomført eller avbestilt timeavtaler.
5.3. «Kunden» har rett til innsyn i sin behandlingshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Vippen AS skal bekrefte mottak av melding om sletting.
5.4. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten «kundens» skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.
5.5. Ved inngåelse av abonnementsavtale gis det samtykke fra «kunden» til at Vippen AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor «kunden», herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. «Kunden» kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta
markedsføringshenvendelser ved å kontakte Vippen AS. Samtykket fra «Kunden» gjelder så lenge abonnementsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av abonnementsavtalen. Dette for å kunne gi «Kunden» av abonnementsavtalen de fordeler som følger av å ha hatt abonnement av Vippen AS.
5.6 «Kunden» kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av vilkår eller endring av abonnementsavtalen.

6. Frys av abonnementstjenesten
6.1. «Kunden» må sende en skriftlig søknad med dokumentasjon til Vippen AS for frys av abonnementstjenesten. Søknad kan sendes via e-post eller brev. Søknaden må leveres i forkant av perioden det ønskes å fryse, og ved sykdom eller skade raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.
6.2 «Kunden» vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse på fryst abonnementstjeneste er mottatt fra Vippen AS og mottatte fakturaer og trekk betales i sin helhet inntil bekreftelse mottas.
6.3 Ved godkjennelse av søknad, vil «Kunden» få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like.
6.4 Frys av av abonnementstjenesten gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade hvor «kunden» har vært ute av stand til å ta kontakt med Vippen AS på et tidligere tidspunkt. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. bekreftelse fra lege/sykehus. Maks grense er tre måneder tilbake i tid.
6.5 Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for.
6.6 Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til Vippen AS innen utgangen av inneværende periode for frys.

7. Oppsigelse
7.1. Abonnementet kan sies opp når «Kunden» ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. 
7.2. Oppsigelsen må skje skriftlig via e-post, brev eller ved oppmøte direkte på Vippen AS, da oppsigelsen skal kunne dokumenteres av begge parter. Uten oppmøte skal «kunden» innen 14 dager få skriftlig bekreftelse via e-post eller brev om at oppsigelsen er registrert, samt når siste betaling og mulighet for å ta behandling vil være. Dersom overnevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må «kunden» selv ta kontakt med Vippen AS.
7.3. «Kunden» har rett til å avslutte abonnementet (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Vippen AS innen 14 dager etter inngåelse av abonnementstjenesten, jf. angrerettlovens § 11.

8. Avgifter ved abonnementet
8.1 Vippen AS har rett til å gjøre endringer i abonnementsavgifter/øvrige avgifter og i
vilkårene. Videre har Vippen AS rett til å overføre abonnementstjenesten til et annet selskap innenfor samme konsern, og til å overføre eventuelle AvtaleGiro-avtaler som måtte være inngått i den forbindelse.
8.2. Ved endring av abonnementstjenesten forbeholder Vippen AS seg retten til årlig
prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil Vippen AS gi minst en (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft en (1) måned etter at varselet ble sendt regnet fra første månedsskifte.
8.3. Endringer av Vilkårene som ikke knytter seg til prisendringer og overføring av
abonnementstjenesten til et annet selskap innenfor samme konsern, forbeholder Vippen AS seg retten til å foreta på generelt grunnlag. Ved slike endringer vil Vippen AS gi minst en (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft en (1) måned etter at varselet ble sendt regnet fra første månedsskifte.

9. Mislighold av abonnementet
Vippen AS har rett til å sperre abonnementet for en viss tid, eller si opp
abonnementstjenesten med umiddelbar virkning dersom «kunden» vesentlig misligholder abonnementstjenesten. Som vesentlig mislighold ansees blant annet manglende betaling av månedlig abonnementskostnaden og andre avgifter som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.
Abonnementssavtalen er underlagt norsk lov.
Tvister mellom «Kunden» og Vippen AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er

Vippen AS,

Svanholmen 2, 4033 Stavanger,

E-post: kontakt@vippen.no,

Telefon: 91 77 86 87,

Org.Nr: 926403842

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.